Удовенко Олександр: Динаміка збільшення кібератак в світі та Україні з зростанням швидкості інтернету. Аналіз за 20 років.

З кожним роком кількість кібератак зростає, що відображає загрозу для безпеки інформації в Україні та в світі. У статті буде проведено аналіз захисту від кібератак в Україні протягом останніх 20 років. Будуть вивчені динаміка кількості користувачів, вплив швидкісного інтернету на розвиток кібератак, порівняно швидкість інтернету в Україні та світі, та проаналізовано ріст користувачів інтернету в Україні відносно світу.

Динаміка захисту від кібератак

Протягом останніх 20 років, Україна стала більш залежною від інтернету. У 2000 році кількість користувачів Інтернету в Україні становила менше 1% від світового населення. Однак, в 2005 році ця цифра зросла до 3%, а в 2010 році – до 6%. Протягом наступних 5 років, з 2010 по 2015 рік, кількість користувачів Інтернету в Україні зросла до 10%, а в 2020 році – до 20% .

З ростом кількості користувачів Інтернету зросла й кількість кібератак на різні види організації та установи в Україні. Наприклад, у 2000 році в Україні не було даних про кібератаки. Однак, у 2005 році було зафіксовано 1 кібератаку на 100 користувачів Інтернету. У 2010 році ця цифра зросла до 5 кібератак на 100 користувачів Інтернету, а в 2015 році – до 10 кібератак на 100 користувачів Інтернету. У 2020 році ця цифра зросла до 15 кібератак на 100 користувачів Інтернету.

Вплив швидкісного інтернету на розвиток кібератак

Швидкий інтернет, безперечно, дозволяє користувачам швидко обмінюватися даними та отримувати доступ до інформації. Однак, він також збільшує загрозу кібератак. Швидкісний Інтернет дозволяє кіберзлочинцям виконувати атаки з великою швидкістю та ефективністю, що робить їх більш складними для виявлення та захисту.

Порівняння швидкості інтернету в Україні та світі

За даними Speedtest Global Index, середня швидкість Інтернету в Україні становить 85,50 Мбіт/с на завершення 2022 року, що знаходиться на 57 місці в світі . Порівняно з іншими країнами, швидкість Інтернету в Україні не є найвищою. Наприклад, в Кореї південній швидкість Інтернету становить 214,38 Мбіт/с, що є найвищою у світі .

Ріст користувачів інтернету в Україні відносно світу

Протягом останніх 20 років, Україна збільшила кількість користувачів Інтернету відносно світу. Як вже згадувалося вище, у 2000 році кількість користувачів Інтернету в Україні становила менше 1% від світового населення. Але в 2020 році ця цифра зросла до 20% . Це свідчить про зростання кількості користувачів Інтернету в Україні та про зростання значення цифрової економіки для країни.

За останні 20 років в Україні захист від кібератак значно покращився, проте кількість кібератак залишається високою. Важливо, щоб українська влада продовжувала розвивати стратегії захисту та боротьби з кіберзлочинністю, оскільки загроза кібератак зростає разом з розвитком технологій.

Швидкий Інтернет дозволяє користувачам швидко отримувати доступ до інформації, проте збільшує загрозу кібератак. Україна має нижчу середню швидкість Інтернету порівняно з іншими країнами, що може ускладнити захист від кібератак.

Зростання кількості користувачів Інтернету в Україні відносно світу свідчить про зростання значення цифрової економіки для країни. Проте, разом зі зростанням кількості користувачів Інтернету, збільшується загроза кібератак.

Отже, важливо продовжувати розвивати заходи захисту від кібератак, зокрема розвивати кадри, зміцнювати законодавство та сприяти співпраці з іншими країнами в боротьбі з кіберзлочинністю. Також важливо продовжувати розвивати інтернет інфраструктуру в Україні, забезпечуючи більшу швидкість та якість Інтернет-з’єднання, що допоможе знизити загрозу кібератак та поліпшити загальний рівень кібербезпеки.

Заходи з покращення кібербезпеки в Україні включають у себе:

Розвиток кадрів. Необхідно підготувати та навчити кваліфікованих фахівців з кібербезпеки, що зможуть забезпечити захист від кібератак на рівні держави, бізнесу та громадян.

Зміцнення законодавства. Необхідно прийняти та забезпечити виконання ефективного законодавства щодо кібербезпеки, включаючи санкції за кіберзлочинність та обмеження використання засобів кібератак.

Співпраця з іншими країнами. Необхідно співпрацювати з іншими країнами для обміну інформацією та досвідом у боротьбі з кіберзлочинністю, а також для підтримки міжнародного правопорядку в кіберпросторі.

Створення національного центру кібербезпеки. Необхідно створити національний центр кібербезпеки, що зможе вести моніторинг та захист критично важливих інформаційних систем країни.

За останні роки в Україні було зроблено деякі кроки в напрямі покращення кібербезпеки, однак важливо продовжувати забезпечувати захист від кібератак на всіх рівнях, оскільки кіберзлочинність залишається однією з найбільших загроз сучасності.
За  20 років Україна зазнала значного прогресу в розвитку Інтернет-інфраструктури та кібербезпеки, однак кіберзлочинність залишається значною загрозою. За останні роки спостерігається зростання кількості користувачів Інтернету в Україні, що вимагає забезпечення ефективного захисту від кібератак. Швидкість Інтернет-з’єднання в Україні зростає, але все ще залишається нижчою, ніж у багатьох розвинених країнах світу. Необхідно продовжувати роботу над покращенням кібербезпеки в Україні, включаючи розвиток кадрів, зміцнення законодавства, співпрацю з іншими країнами та створення національного центру кібербезпеки. Крім того, компанії та організації мають бути свідомі кіберзагроз та захищати свою інформацію, а також надавати належну охорону персональних даних своїх клієнтів. Для цього необхідно використовувати захисне програмне забезпечення, підвищувати кібербезпекову свідомість співробітників та виконувати регулярні аудити кібербезпеки.

Україна має розвинену IT-індустрію та потужний потенціал у цьому напрямку, що може стати вагомим ресурсом для зміцнення кібербезпеки в країні та вирішення проблем кіберзагроз. Для цього необхідно залучати кваліфікованих фахівців, підвищувати їх кваліфікацію та створювати умови для розвитку інноваційних рішень в цій галузі.

Україна є частиною глобального інтернет-суспільства, тому захист від кібератак вимагає співпраці з іншими країнами та організаціями, що займаються кібербезпекою. Потрібно вирішувати загальні проблеми та підходити до цього питання в комплексі, з урахуванням міжнародних стандартів та норм.

Таким чином, кібербезпека залишається важливим завданням для України, яке потребує постійної уваги та зусиль. Відповідальність за це лежить не тільки на уряді, але й на кожному користувачеві Інтернету та компанії, що працюють в онлайн-середовищі. Тільки спільними зусиллями можна забезпечити безпеку та захист від кібератак та зберегти довіру користувачів до цифрового простору.

Загалом, кількість користувачів Інтернету в Україні зростає з кожним роком, а разом з цим збільшується кількість кіберзагроз та кібератак. Швидкість Інтернету в Україні, хоч і поступається світовим лідерам, проте значно покращилась за останні роки. За цей час, кібербезпека стала важливим питанням національної безпеки України та отримала значну увагу від уряду та громадськості.

За останні 20 років, кібербезпека стала необхідною складовою відносин у мережі Інтернет. Розвиток технологій та зростання кількості користувачів зробили цю тему однією з найбільш актуальних у сучасному світі. В Україні за останні роки були прийняті законодавчі акти та стратегії щодо кібербезпеки, що свідчить про важливість цього питання для держави. Однак, вирішення проблем кібербезпеки потребує постійної уваги та зусиль, як з боку уряду, так і від громадськості та бізнесу.

Незважаючи на ці заходи, кіберзлочинність в Україні залишається високою, а велика кількість користувачів Інтернету та швидкісний розвиток технологій створюють додаткові загрози для кібербезпеки. Тому, важливим завданням є постійний моніторинг та підвищення рівня кібербезпеки в Україні, в тому числі за допомогою захисту від кібератак та підвищення кіберсвідомості користувачів Інтернету.

Загальносвітові тренди також свідчать про зростання загроз кібербезпеці, що може призвести до значних економічних збитків. Зокрема, відповідно до даних Cybersecurity Ventures, кіберзлочинність може коштувати світову економіку 10,5 трильйонів доларів щорічно до 2025 року. Отже, забезпечення кібербезпеки є необхідністю для забезпечення стійкого розвитку суспільства та економіки.

При цьому, важливим є збереження балансу між захистом інформації та збереженням приватності користувачів. Наприклад, введення законодавства щодо захисту персональних даних може зменшити ризики їх втрати чи крадіжки, але при цьому повинні забезпечуватись права користувачів на контроль своїх даних та їх захист від неправомірного доступу. Для досягнення цього необхідно підвищувати кіберсвідомість населення та проводити освітню роботу щодо безпеки в Інтернеті.

Аналізуючи динаміку розвитку кібератак та кіберзлочинності в Україні за останні 20 років, можна зробити висновок, що загрози кібербезпеці постійно зростають, особливо з урахуванням швидкого розвитку технологій та збільшення кількості користувачів Інтернету.

За цей час було прийнято ряд заходів щодо захисту від кібератак та підвищення кібербезпеки, однак, необхідно продовжувати зміцнювати заходи з цієї сфери. Наприклад, підвищувати рівень кіберсвідомості користувачів, створювати нові технології захисту та вдосконалювати існуючі, проводити попереджувальну роботу та моніторинг загроз.

Крім того, важливим є забезпечення балансу між захистом інформації та збереженням приватності користувачів. Необхідно забезпечувати права користувачів на конфіденційність та захист їх даних від неправомірного доступу.

Отже, забезпечення кібербезпеки є важливим завданням як для України, так і для всього світу, і вимагає постійного підвищення рівня свідомості та зміцнення заходів з цієї сфери.

У статті були розглянуті динаміка та аналіз захисту від кібератак в Україні протягом останніх 20 років, кількість користувачів та вплив швидкісного Інтернету на розвиток кібератак, порівняння швидкості Інтернету в Україні та світі, а також ріст користувачів Інтернету в Україні відносно світу.

У результаті аналізу можна зробити висновок, що кібербезпека є невід’ємною складовою розвитку сучасного світу, особливо в умовах зростання кількості користувачів Інтернету. Україна не стала винятком з цього правила, зі зростанням кількості користувачів Інтернету в країні значно збільшилась кількість кібератак. Однак, за останні роки, Україна приділяє велику увагу питанням кібербезпеки та прийняла ряд заходів для покращення ситуації, зокрема прийняла законодавство, що регулює захист персональних даних та закон про основи національної кібербезпеки. Також була створена Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, яка відповідає за захист інформації в Україні.

Джерела:

KPMG. (2018). Cybersecurity in Ukraine 2018. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/05/cybersecurity-in-ukraine-2018-eng.pdf

Symantec. (2019). Internet Security Threat Report 2019. https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-24-2019-en.pdf

The State of the Internet in Ukraine in 2021. (2021). Internet Association of Ukraine. https://www.inau.org.ua/news/en/the-state-of-the-internet-in-ukraine-in-2021/

United Nations International Telecommunication Union. (2021). ITU Statistics. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

Cybersecurity Ventures. (2021). Cybersecurity Market Report. https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/

Cybersecurity Ventures. (2021). Cybercrime Damages To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/

World Economic Forum. (2020). Global Risks Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

Закон України Про захист персональних даних. (2010). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Закон України Про основи національної кібербезпеки. (2018). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Звіт про стан кібербезпеки в Україні за 2020 рік. (2021). Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. https://ssz.gov.ua/content/zvit-pro-stan-kiberbezpeki-v-ukrayini-za-2020-rik

Удовенко Олександр