За міжнародним рейтингом-2022 3 українські університети увійшли в 100 найкращих

Понад 40 університетів України увійшли до рейтингу найкращих вузів-2022 серед країн Європи та Азії, що розвиваються.

Трійці вишів вдалося закріпитися у сотні найкращих, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Загалом до щорічного рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 увійшли 450 кращих закладів вищої освіти.

Перелік укладала команда науково-дослідницького консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds.

Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих у 2022 році:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 63 місце;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце.

У порівнянні з 2021 роком, кількість українських вишів в рейтингу зросла з 25 до 41.

16 з них до цього переліку потрапили вперше.

До рейтингу 2022 року увійшли також такі українські університети:

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
Національний університет “Львівська політехніка”;
Сумський державний університет;
Національний університет Києво-Могилянська академія;
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Донецький національний технічний університет;
Луцький національний технічний університет;
Національний аерокосмічний університет – Харківський авіаційний інститут;
Національний авіаційний університет;
Національний фармацевтичний університет;
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Український національний лісотехнічний університет;
Державний університет “Ужгородський національний університет”;
Донецький національний університет імені Василя Стуса;
Київський національний лінгвістичний університет;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова;
Національний університет “Острозька академія”;
Західноукраїнський національний університет;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Дніпровський технологічний університет;
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Київський національний університет технологій та дизайну;
Національний університет “Полтавська політехніка Юрія Кондратюка”;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Вінницький національний технічний університет;
Національний університет “Чернігівська політехніка”;
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова;
Державна установа “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського”;
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Джерело: https://life.pravda.com.ua/